Özel Okullar
Çokyönlü eğitim Özel okullar müzik, drama, sanat ve spor alanlarındaki özel yeteneklerin müfredat dışı aktiviteler ile beslenmesini garanti altına alarak, öğrencilerin güçlü yönlerini sınıfta olduğu kadar dışarıda da geliştirmeleri için destek olur.

Çocuğunuza uygun bir okulÇocuğunuzun akademik gereksinimleri önceliğe sahiptir. Tüm özel okullar akademik vasıflara sahip öğrencilere eğitim vermez, ancak her zaman bir tercih şekli mevcuttur. Bazı okullar yalnızca hızla değişen müfredatlarına uyum sağlayabilecek öğrencileri kabul ederken, diğerleri ortalama seviyedeki yeterliliğe sahip çocukların ihtiyaçlarını karşılar veya bireysel ilgiye ihtiyaç duyan öğrencilere akademik olmayan bir çevrede yardımcı olma konusunda uzmanlaşır.

Akademik başarıKaliteli özel okullar öğrencilerinin akademik yeterlilikleri ne olursa olsun, ellerinden gelenin en iyisini başarmalarını garanti altına alır. Başarı, hem çok seçici olan hem de rekabete daha az yer veren okulların sınav sonuçlarına yansır.

Çeşitlilik ve tercihÖzel sektör farklı stil ve bakış açısına sahip okulları bünyesinde bulundurur. Her okul kendine özgü değer - inanç sistemi ve atmosfere sahiptir. Bazıları ilçe ve illerde kurulmuş, diğerleri, özellikle yatılı okullar, daha kırsal alanlarda konumlanmıştır. Artık birçok erkek lisesi 6. Evre*de karma eğitim uygulasa da, okulların bazıları karma eğitim, bazıları tek cinsiyetli eğitim uygular.

Küçük sınıflar ve bireysel ilgiÇoğunlukla, yaş aralığının sonlarına doğru sınıf mevcudu ortalaması 15-20 öğrencidir. GCSE grupları için bu rakam aralığı 12-18 ve A Level için 4-12’dir. Sınıf mevcut okuldan okula ve derslere göre değişir. Çoğu okul, öğrencilerin ihtiyaçlarına göre bol miktarda bireysel ilgi görmelerini garanti eden ‘kadrolu çalışan / öğrenci’ oranına sahiptir.

Pastoral ilgiÖzel okullar, güvenli ve disiplinli bir çevrede farkındalık, hoşgörü ve anlayış geliştirmek için hayati rol üstlenir. Bu rol, öğrencilerin yetişkin hayatına kendine güvenen ve sorumluluk sahibi bireyler olarak başlamasına yardımcı olur.

Dört dörtlük tesislerPek çok öğretim, konaklama, spor ve okul hayatının her yönü için okul birinci sınıf tesisler sunar.

Yüksek standartları korumakÖzel okullar titiz değerlendirme ölçütlerine uymak zorundadır. Özel Okullar Konseyi (Independent Schools Council)’ni oluşturan herhangi bir kuruluşa üye olan okullar, katı onay şartlarını uygulamak zorundadır ve her altı senede bir, OFSTED** ve DfES*** ile birlikte çalışan Özel Okullar Teftiş Kurulu (Independent Schools Inspectorate) tarafından teftiş edilirler. İngiltere ve Galler’deki diğer okullar, OFSTED** Majesteleri Teftiş Kurulu (Her Majesty’s Inspectorate) tarafından teftiş edilir.