GSCE
GSCE (General Certificate of Secondary Education), Ortaöğretim Genel Sertifikası anlamını taşır. Okullar, mezuniyet sonrası planlarında kullanılan bu belge, kolejler ve işverenler tarafından çok değerli kabul edilir.

Bu yeterlilik, bir dersin teorisini öğrenmeyi ve bunu araştırma çalışmalarıyla birleştirmeyi kapsar. GSCE’ler, çoğunlukla, okullarda tam zamanlı uygulanır ve tamamlanmaları 5 dönem sürer.

GSCE’ler alınan nota bağlı olarak National Qualifications Framework‘te (Ulusal Yeterlilik Çerçevesi) Level 1 ve 2’de yer alır. Bu çerçeve, öğrencilerden talep edilenlere göre, farklı tip yeterlilik ve vasıfların nasıl karşılaştırıldığını gösterir.

GSCEler, 40’tan fazla akademik ve 9 ‘uygulamalı’ ders için mevcuttur. Uygulamalı dersler mühendislikten turizme geniş bir çalışma alanı ile ilişkilidir.

Tamamlanmış GSCE’lerin yarısına denk gelen birden fazla GSCE’yi kısa dönemli dersler ile edinmeniz mümkündür; bu, GSCE’lerin normale kıyasla yarı sürede alınmasına imkan sağlar. Fakat diğerlerinden daha yavaş öğreniyorsanız, kısa dönemli bir dersi geleneksel GSCE süresine uzatabilirsiniz.

Kısa dönemli dersler aynı zamanda, ikincil yabancı dil dersi gibi, öğrencinin ilgisine hitap eden fazladan dersler almasına olanak sağlar.