A LEVELS
‘A Levels’ İngiliz üniversitelerine giriş için halen en sık kullanılan terimdir. Tam bir A Level normal koşullarda iki senelik bir kurstur. İlk senede öğrenciler AS (Advanced Subsidiary) Levels sahibi olur. AS Level kendine özgü bir yeterliliktir ve üniversiteye giriş amacı olarak görülür, ancak aynı zamanda bütün A Level’ın ilk parçasını oluşturur. A2 olarak bilinen son sene çalışmaları ise A Level kursunun ikinci yarısını temsil eder. Tam bir A Level’a, yalnızca, AS ve A2’nin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla sahip olunabilir. İkinci sene (A2) kendi başına bir yeterlilik belirtmez. Öğrenciler AS Level’da dört veya beş ders almaya teşvik edilirler ve bu dersler A2’de iki veya üçe düşer. A2, ikinci senenin sonunda sınava giriş talep edebilir ya da, her modül sonunda yapılan değerlendirme yaparak modüler bir yapı izleyebilir. A2 Levels ilk olarak 2000 senesinde, 6. Evre*nin kapsamını genişletmek amacıyla başlatılmıştır. İlk sene, öğrencilere aşırı işyükü getirdiği, daha geniş vakit isteyen aktiviteler ve üniversite tercihlerine vakit bırakmadığı, ve öğrenciler artık GCSE’den A Level’a geçebilmek için arka arkaya üç sene büyük sınavlara girmek zorunda kaldığı için, pek çok yorum ve eleştiriye maruz kalmıştır. Değişikliklerin yapılıp yapılmayacağı halen belirsizdir.