Akademik Ortaklık
Globalise Çokuluslu Akademik Ortaklık GROW Programı (MAP-GROW), okulları, küresel görüş kabiliyetlerini arttırarak desteklemektedir. Günümüzde, kuruluşların sınırların ötesine geçerek birlikte çalışması, bölgesel deneyimlerini paylaşması ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirme gayretleri doğrultusunda işbirliği yapması esastır. Globalise, karşılıklı fayda sağlayan ortaklıklar kurmak için dünyanın her yerindeki okulları birbirine yakınlaştırma niyetindedir.

MAP-GROW Programı, çeşitli araç ve gelişim adımlarını bünyesinde bulundurur:

1)MAP-GROW Intro: Globalise, MAP-Grow sistemi hakkındaki detaylı bilgileri ilgili kuruluşlarla paylaşacaktır. Bu adımda, süreç ve beklentilerle ilgili genel bir çerçeve çizilecektir. Ayrıca aday kuruluş, Globalise ile kuracağı bağın öncesinde kendini tanıtma fırsatı yakalamaktadır.
2)MAP-GROW Confirm: ‘İyi niyet mektubu’ hazırlanacak ve potansiyel akademik ortaklara yollanacaktır.
3)MAP-GROW Explore: Potansiyel akademik ortak(lar) ziyaret edilecek ve aday okul tarafından değerlendirilecektir.
4)MAP-GROW Select: Profil ve hedef analizinin sonucu olarak, bir partner ortak seçilecektir.
5)MAP-GROW Visit: Globalise’in Okul Ziyaret Programı (VST) sayesinde ek okul ziyaretleri düzenlenecektir.
6)MAP-GROW Socialise: Akademik ortaklığa sahip okulların öğrenci ve/veya öğretmenleri, kısa süreli görevlendirmeler/projeler için karşılıklı değişimine imkan sağlamaktadır.
7)MAP-GROW More: Globalise, akademik ortaklığa sahip okulları MAP-GROW programı boyunca destekler, onlarla düzenli görüşmeler yapar; daha ileri seviyede gelişim ve hedef belirleme amacıyla ziyaretlerde bulunur.

Neden sizin okulunuz Akademik Partner olmalı?

•Profesyonel dokümantasyonu Globalise tarafından düzenlenen sürecin, adım adım yönetim desteği sağlanır,
•Globalise tarafından düzenlenmiş bir profil ve hedef analizi sonucunda, okulunuzun, kendisiyle en iyi eşleşen ve programına kusursuzca uyan seçeneği bulmak için daha büyük şansı olacaktır
•Diğer okulların teknoloji ve know-how birikimini de içeren yeni ve farklı prosedürleri, stratejileri gözlemleme ve deneyimleme şansı,
•Küresel seviyede temsil edilme şansına sahip olarak ve diğer saygın okullarla akademik ortaklıklar kurarak kuruluşunuzun küresel tanınırlığını arttırmak
•Globalise, sizin MAP-GROW sisteminizi öğrencilere ve ailelerine tanıtmak için oryantasyon programları sağlayacaktır
•Globalise, iletişim, lojistik ve programlama dahil, bütün ziyaret sürecini destekler
•Globalise, kuruluşunuza kendini sınama, gelişme ve programlarını daha ileri seviyeye taşıma şansı sağlar
•Okulunuzu diğer kuruluşlardan ayırma ve fark yaratma şansı

Globalise MAP-GROW sistemi hakkında detaylı katalog talebi veya daha fazla bilgi için, lütfen buradan bizimle iletişime geçin. Memberships:
ERB
Go web site »
SSAT
Go web site »