Mükemmeliyet ve kalite ile eşanlamlı İsviçre okulları, üstün eğitim standartları ile tanınırlar.
Mükemmeliyet geleneği
İsviçre okulları üstün eğitim standartları ile tanınırlar. Mükemmeliyet ve kalite ile eş anlama sahip bu okullar saygınlıklarını ilk olarak 19. Yüzyılda varlıklı aileler çocuklarını İsviçre yatılı okullarına emanet ettiklerinde kazanmışlardır. Yüzyıllar boyunca, İsviçre’nin parlak eğitimi gelişim sürecini devam ettirmiştir. İsviçre geleneğinden gelen erdemler okul sistemine de yansımıştır. Piaget’e göre "Eğitimin esas hedefi, yalnızca diğer nesillerin yaptıklarını tekrar eden değil, yeni şeyler yapma yetisine sahip insanlar yaratmaktır."

İsviçre, üniversite öncesi ve sonrası çalışmalarıyla birinci sınıf eğitim vermesiyle övünür. Bu özellikleriyle, öğrencilerinin küreselleşmenin günümüzdeki zorlukları ile yüzleşmek için gereken donanımı kazanmasını garanti eder.

İsviçre öğrencilerine çokkültürlü bir çevrenin kapılarını aralar. Her bir öğrenci, İsviçre kuruluşlarını “küresel köyün” bir parçası yapmak üzere kendi dili, kültürü ve dini aracılığı ile katkıda bulunur. Mümkün olan bütün elementleri birleştirerek mezunlarımızı dünya vatandaşı olmaya hazırlamaktayız. Globalise’ın, İsviçre eğitim sisteminin üstünlüğünü keşfetmeniz için gereken yardımı sağlayacağını umuyoruz.
Paradise for winter sports
Sağlıklı birey olmanın temelinde yatan adil oyun anlayışının anahtarı olan spor, insan sağlığına ve uyuma sağladığı katkıların önemi sayesinde İsviçre yaşamının fiziksel ve zihinsel açıdan ana unsuru haline gelmiştir. İsviçre’deki liseler, kalifiye çalışanlar tarafından sunulan çok sayıda spor seçeneği ile sporseverler için adeta cennettir. Birçok İsviçre lisesi okullararası turnuvalara katılır ve çoğu saygınlığa sahip başarılara sahiptir.

Ünlü "mens sana in corpore sano" deyişinde belirtildiği üzere, sağlıklı bir birey olmak ve yoğun fiziksel aktiviteler, bütün unsurlarıyla insanın bir uyum içerisinde gelişiminin temelini oluşturur. Efsanevi İngiliz spor eğitmeni Gordon Spencer, spora ait değerlerin ‘oyun tavrı’, ‘takım ruhu’ ve ‘adil oyun’ olarak kesin bir biçimde yerleşmesini sağlamıştır . Bu değerler İsviçre okullarına, öğrencilerinin fiziksel eğitimi için halen rehberlik etmektedir.

Kış mevsiminin her gününde yeri olan geleneksel kış sporları yetkin gözlemciler tarafından sürdürülür. İsviçre öğrencileri kısa sürede kayak, snowboard ve buz hokeyine aşina olur. Kış sporları organizasyonlarının ve katılım gösteren okulların çeşitliliği, İsviçre yatılı okullarının kendine münhasır imajına katkıda bulunur.
Kendinizi kültürel çeşitliliğe açın!
İsviçre, canton ismi verilen yirmi altı eyaletten oluşan (altısı yarı canton) federal bir devlettir. Dört dil bölgesi vardır, Almanca-konuşulan (kuzey, merkez ve doğuda), Fransızca-konuşulan (batıda), İtalyanca-konuşulan (güneyde) ve Romanşça-konuşulan (güneydoğudaki küçük bir alanda). Bu çeşitlilik, ulusal kültür sorununun devamlı su yüzüne çıkmasına sebep olmaktadır.

Almanca’nın kullanımı Orta Çağ başlarına kadar gitmektedir. İsviçre’deki Alman egemenliği, Almanca konuşulan bölgede, hem standart Alman hem de İsviçre diyalektlerinin kullanıldığı ikidillilik sayesinde azalmıştır. Fransızca konuşulan bölgede, orijinal Franco-Provencal diyalektleri neredeyse yokulmuş ve standart Fransızca’nın bölgesel aksanlarla renklenmesine yol açmıştır. İtalyanca konuşulan bölge ise ikidilli olup, insanların standart İtalyanca’nın yanısıra değişik bölgesel diyalektler de konuştuğu yerdir. Romanş, Rhaetian grubunun Latin kökenli dili olup, iki ana dil dışında, İsviçre’ye özgü bir dildir.

Kültürel çeşitlilik İsviçre’yi gerçek bir biçimde özgün kılar. İsviçre okullarındaki öğrenciler temel akademik bilgileri sınıflarında öğrenmekle kalmayıp, farklı etnik, dilsel, dinsel, ailesel ve kültürel geçmişe sahip çocuklarla tanışarak, genç elçiler ve diplomatlar olarak birinci elden deneyim kazanır. Herkes yabancıdır; hiçbir ulus baskın çoğunluk değildir ve dostluk, evrendeki geçer akçedir. Ülkemizde geçirilen birkaç yıl sonrasında birden fazla dilde akıcılık kazanmak teşvik edilmektedir.