Diploma Programı

Kendinizi üniversiteye ve ilerisindeki hayata hazırlayın. IB Diploma Programı, çevrelerindeki dünyaya yön verecek bilgili ve analitik düşünce yapısına sahip genç beyinleri, saygı ve kültürlerarası anlayışla besleyip geliştirmeye yardımcı olur.

IB Diploma ile tercih ettiğiniz kolej ya da üniversiteye, daha fazla burs ve hibe ile kabul edilme olasılığınız artar. IB Diploma Programı, öğrencileri uluslararası fikir düzeyine taşımak için kolej düzeyinde disiplinler arası akademik programlar sunar. Dünya çapındaki pek çok üniversite IB Diploma Programı’nı tamamlamış öğrenciler aramaktadır çünkü bu programdan faydalanan öğrencilerin akranlarına göre daha iyi akademik performans sergiledikleri bilinen bir gerçektir. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ve diğer ülkelerdeki bazı üniversiteler, IB dersleri için ileri düzey kredi sağlar veya transfer eder.

Beklentileriniz ne olmalıdır? International Baccalaureate organizasyonuna göre, öğrencilerin perspektiflerini genişletmelerine ve eğitim deneyimlerini geliştirmeye yardımcı üç ana gereksinim vardır:

“Genişletilmiş deneme yazısı, öğrencilerin soru üzerine etraflıca çalışarak ve bu çalışmayı öğrendikleri bir ders ile ilişkilendirerek, bağımsız araştırma yapmaları için gerekir.

Bilgi teorisi, her öğrencinin bilmenin (algılama, duyu, dil ve mantık yürütme) ve değişik bilgi şekillerinin (bilimsel, artistik, matematiksel ve tarihsel) eleştirel incelemesini yaparak, bilginin doğasını derinlemesine düşünmesini cesaretlendirmek için dizayn edilmiş bir derstir. Yaratıcılık, eylem ve yardım, öğrencilerin, sınıfın dışındaki gerçek görevleri deneyimleyerek etkin bir biçimde öğrenmesini gerektirir. Öğrenciler bu üç bileşeni üst üste ekleyebilir veya her biriyle ilişkili etkinliği ayrı ayrı gerçekleştirebilir.”

Birbirine bağlı birimlerden oluşan dünyamızda, kendinizi nerede görüyorsunuz? Kaderiniz elinizdedir. Kendinize dünyaca tanınan bir program aracılığı ile akademik yatırım yapmak, hedeflerinizi başarmanıza yardımcı olacaktır.